Pravi pomen(i) agilnosti

Od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti!

Agilni projektni pristopi, kot je npr. SCRUM, imajo nedvomno višjo stopnjo uspešnosti, kot klasično izvedeni projekti (t.i. waterfall). A ko agile naleti na velike projekte, ki so povezani s celotno organizacijo, ki ni nujno programsko podjetje, in ko so poleg tega še viri deljeni z drugimi projekti, lahko nastopijo težave tudi za agile. Te težave so povezane s poslovnimi pogoji izvedbe projektov, ki so običajno izven pristojnosti agilnih timov samih. Poleg tega imajo tudi agini pristopi sami še prostor za izboljšanje. Ključni izziv, ki ga naslavljamo je: s čim prepričati poslovne nosilce, da bi lahko njihove organizacije agilne projektne pristope nadgradile v poslovno agilnost, in kako lahko tudi izboljšave agile metodologij, kot je SCRUM, k temu pripomorejo. Še posebej v razmerah digitalnega poslovanja.

Komu je delavnica namenjena?

 • Zadolženim za uvajanje poslovne agilnosti v organizacije
 • Vsem vlogam iz agilnih projektnih pristopov, še posebej pa produktnim vodjem in scrum mastrom
 • Nosilcem agilnih načinov razvoja programske opreme
 • IIBA poslovnim analitikom, ki bi želeli ali že delujejo v agilnem projektnem okolju
 • Projektnim vodjem in vodjem projektnih pisarn

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

 • Ker agilne pristope obravnava najprej in predvsem s poslovnimi izhodišči, kar spodbuja uvajanje agilnih organizacij tudi izven samih agilnih projektnih timov.
 • Ker daje konkretne napotke, kako izboljšati tudi agilne pristope same.
 • Ker lahko s posredovanim znanjem in vajami nadgradite tudi klasično projektno vodenje.
 • Ker je vse skupaj povezano z digitalnim poslovanjem s posebnostmi digitalnih projektov.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Delavnico sestavlja 5 sprintov.
Začetni (zero) sprint: specifike poslovnih okolji udeležencev in kakšni so njihovi cilji izobraževanja. Namen je pridobiti potrebne informacije za sprotno prilagajanje in poudarke vsebine izobraževanja in vaj – agilni pristop k izobraževanju.
Prvi sprint: začetki agile, kaj je agile, kakšne so razlike med klasičnimi in agilnimi projektnimi pristopi, kako uspešni so agile projekti.
Drugi sprint: zakaj je agile pomemben za organizacije, kakšne so koristi in kateri so izzivi uvedbe.
Tretji sprint: Agilni management: od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti in vrednosti za kupce ter povezanosti z digitalnimi projekti.
Četrti sprint: kateri so agile izzivi in kako si pri njihovem obvladovanju lahko pomagamo z IIBA poslovno analitični pristopi. Kaj imata skupnega Agile Allianca in IIBA ter IIBA Agle certifikat.

 Metode dela (potek dela)

Delo bo potekalo v sprintih, Vsak sprint ima ustrezne vsebine povezane s poslovno agilnostjo in agilnimi projektnimi pristopi (izobraževalni backlog), vajo (izdelki) in obravnavo naučenega (retrospektiva).

Povezane kompetence

 • Produktno vodenje
 • Management vrednosti
 • Management sprememb
 • Scrum

 Predavatelj

Aleš Štempihar, predsednik IIBA Chapter Slovenia in član Agile Alliance, ki povezuje in nadgrajuje agilne metodologije s klasičnimi poslovnimi znanji in z IIBA poslovno analitičnimi pristopi, s ciljem organizacijam zagotavljati poslovne učinke in poslovno agilnost ter dodano vrednost njenim kupcem v razmerah digitalne ekonomije.

Trajanje

Delavnica traja 5 sprintov v skupni dolžini 6 ur in jo lahko izvedemo v živo ali virtualno.

Cena

290 EUR + 22% DDV s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice. Delavnice se lahko po znižani ceni udeležite tudi v sklopu Osnovnega modula IIBA šole poslovno analitičnih pristopov.

 Prijava

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: info@slovenia.iiba.org

 Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno. Lahko je kot dopolnitev trenutnega agilnega okolja ali kot pomoč pri začetku in krepitvi razvoja agilnih pristopov v vaši organizaciji.