Pravi pomen(i) agilnosti

On-line izvedba

Od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti!

Agilni projektni pristopi, kot je npr. SCRUM, imajo nedvomno višjo stopnjo uspešnosti, kot klasično izvedeni projekti (t.i. waterfall). A ko agile naleti na velike projekte, ki so povezani s celotno organizacijo, ki ni nujno programsko podjetje, in ko so poleg tega še viri deljeni z drugimi projekti, lahko nastopijo težave tudi za agile. Te težave so povezane s poslovnimi pogoji izvedbe projektov, ki so običajno izven pristojnosti agilnih timov samih. Poleg tega imajo tudi agini pristopi sami še prostor za izboljšanje. Ključni izziv, ki ga naslavljamo je: s čim prepričati poslovne nosilce, da bi lahko njihove organizacije agilne projektne pristope nadgradile v poslovno agilnost, in kako lahko tudi izboljšave agile metodologij, kot je SCRUM, k temu pripomorejo. Še posebej v razmerah digitalnega poslovanja.

Komu je delavnica namenjena?

 • Zadolženim za uvajanje poslovne agilnosti v organizacije
 • Vsem vlogam iz agilnih projektnih pristopov, še posebej pa produktnim vodjem in scrum mastrom
 • Nosilcem agilnih načinov razvoja programske opreme
 • IIBA poslovnim analitikom, ki bi želeli ali že delujejo v agilnem projektnem okolju
 • Projektnim vodjem in vodjem projektnih pisarn

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

 • Ker agilne pristope obravnava najprej in predvsem s poslovnimi izhodišči, kar spodbuja uvajanje agilnih organizacij tudi izven samih agilnih projektnih timov.
 • Ker daje konkretne napotke, kako izboljšati tudi agilne pristope same.
 • Ker lahko s posredovanim znanjem in vajami nadgradite tudi klasično projektno vodenje.
 • Ker je vse skupaj povezano z digitalnim poslovanjem s posebnostmi digitalnih projektov.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Delavnico sestavlja 5 sprintov.
Začetni (zero) sprint: specifike poslovnih okolji udeležencev in kakšni so njihovi cilji izobraževanja. Namen je pridobiti potrebne informacije za sprotno prilagajanje in poudarke vsebine izobraževanja in vaj – agilni pristop k izobraževanju.
Prvi sprint: začetki agile, kaj je agile, kakšne so razlike med klasičnimi in agilnimi projektnimi pristopi, kako uspešni so agile projekti.
Drugi sprint: zakaj je agile pomemben za organizacije, kakšne so koristi in kateri so izzivi uvedbe.
Tretji sprint: Agilni management: od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti in vrednosti za kupce ter povezanosti z digitalnimi projekti.
Četrti sprint: kateri so agile izzivi in kako si pri njihovem obvladovanju lahko pomagamo z IIBA poslovno analitični pristopi. Kaj imata skupnega Agile Allianca in IIBA ter IIBA Agle certifikat.

 Metode dela (potek dela)

Delo bo potekalo v sprintih, Vsak sprint ima ustrezne vsebine povezane s poslovno agilnostjo in agilnimi projektnimi pristopi (izobraževalni backlog), vajo (izdelki) in obravnavo naučenega (retrospektiva).

Povezane kompetence

 • Produktno vodenje
 • Management vrednosti
 • Management sprememb
 • Scrum

 Predavatelj

Aleš Štempihar, predsednik IIBA Chapter Slovenia in član Agile Alliance, ki povezuje in nadgrajuje agilne metodologije s klasičnimi poslovnimi znanji in z IIBA poslovno analitičnimi pristopi, s ciljem organizacijam zagotavljati poslovne učinke in poslovno agilnost ter dodano vrednost njenim kupcem v razmerah digitalne ekonomije.

 Lokacija in termin

Delavnica traja 5 sprintov v skupni dolžini 6 ur. Izvedli jo bomo on-line v 3 skopih po 2 uri od 28.4. – 30.4.2020.

Termini in program:
– 28.4.2020 od 8.30 do 10.30: Začetni (zero) sprint in prvi sprint
– 29.4.2020 od 8.30 do 10.30: Drugi in tretji sprint
– 30.4.2020, od 8.30 do 10.30: Četrti sprint in Q&A

Delavnica bo potekala virtualno (orodje Zoom). Klub temu, da bo delavnica virtualna, bomo poskrbeli za interaktivno delo udeležencev in bomo vključili vse delavnične elemente.
Vsi prijavljeni boste prejeli posnetek delavnice in gratis udeležbo na “živi” izvedbi.

Cena

290 EUR + 22% DDV s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice. Delavnice se lahko po znižani ceni udeležite tudi v sklopu Osnovnega modula IIBA šole poslovno analitičnih pristopov.

 Prijava

Prijave zbiramo do 24.4.2020 oziroma do zapolnitve mest. Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: katarina.veselic@slovenia.iiba.org

 Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno. Lahko je kot dopolnitev trenutnega agilnega okolja ali kot pomoč pri začetku in krepitvi razvoja agilnih pristopov v vaši organizaciji.