Kako prepoznati dobrega digital (IT) ponudnika

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin, delavnico pa lahko izvedemo tudi interno v vaši organizaciji, glede na vaše potrebe in želje.

Vaša investicija v projekt zahteva jasno odgovornost njegove izvedbe!

Ne glede ali se lotevate novejših digitalnih ali tradicionalnih (IT)  projektov, so si izzivi njihove uspešne izvedbe zelo podobni. Preudarna podjetja se seveda najprej vprašajo, ali sploh morajo investirati v digitalne ali lahko ostanejo pri klasičnih IT projektih. Razgledana podjetja vedo, da sodijo digitalni (IT) projekti med najbolj zahtevne in tvegane. Četudi ste eno od teh preudarnih in razgledanih podjetij, lahko še vedno naletite na nepredvidljive situacije. Ena od pogostih je »spoznanje«, da ste izbrali za vaš projekt napačnega digital (IT) izvajalca. Pa pri tem ni nujno, da je z njim kaj narobe ali da je celo kaj narobe z vami. Pogosto je težava samo v tem, da ne znata poiskati skupne osnove in  motive za povezavo dveh sicer različnih izhodišč in percepcij. Seveda pa boste lahko tudi zares naleteli na napačnega IT ponudnika. Nedvomno se obojemu želite izogniti, saj bi vam to lahko povzročilo veliko večjo izgubo časa in denarja, kot za pridobitev potrebnega znanja.

Komu je delavnica namenjena?

 • Poslovnim nosilcem področij, kjer bo potekal digital/IT projekt
 • Odločevalcem o investicijah v digital/IT projekte
 • Digitalnim vodjem in vodjem IT
 • Projektnim vodjem zadolženim za digital/IT projekte
 • Poslovnim analitikom, ki sodelujejo v digital/IT projektih

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

 • Ker želite zmanjšati tveganja povezana z realizacijo čim višje donosnostjo vaše investicije.
 • Ker boste pridobili vzorec za ocenjevanje digital (IT) ponudnikov.
 • Ker si prav gotovo želite izbrati pravega digital (IT) izvajalca, s katerim boste imeli čim manj konfliktnih situacij in čim boljše končne rezultate projekta.
 • Ker želite med izvedbo vi nadzorovati situacijo in ne vaš IT izvajalec ter tako preprečiti zvonjenje po toči.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Najprej si bomo pogledali temeljne razlike med klasičnimi in digital projekti ter kaj te pomenijo za odločanje o investiciji vanje, za pripravo podjetja na njihovo izvedbo in za izbor digital/IT izvajalca. Opremili se bomo s podlagami, z znanji in metodami ter orodji za prepoznavanje in ocenjevanje dobrih ponudnikov.  Sledili bodo napotki in metode za oblikovanje skupnih izhodišč projekta, za razdelitev odgovornosti in za izvajanje ter nadzor projekta, ne glede na to ali vaše projekte izvajate na klasični ali agilni način. Sklenili bomo z navodili, kako preveriti uspešnost projekta po njegovem zaključku in kako na koncu potrditi, da smo zares izbrali pravega izvajalca.

Metode dela (potek dela)

Interaktivno predavanje z elementi delavnice bo potekalo v 3 delih:

 • Vse potrebno za razumevanje (dostikrat skritih) situacij in pridobivanje znanja za njihovo obvladovanje.
 • Nato boste dobili tabelo kriterije za ocenjevanje IT ponudnikov.
 • Seveda pa bomo, če boste to želeli, prisluhnili tudi vašemu primeru in/ali izzivu ter vam zanj podali rešitev.

Povezane kompetence

 • Videti širšo sliko
 • Razumevanje stališč drugih (empatija)

Predavatelj

Aleš Štempihar je bil 15 let zaposlene pri enem od slovenskih IT ponudnikov v praktično vseh poslovnih vlogah in zelo dobro razume filozofijo delovanja klasičnega IT ponudnika. Sedaj je že več kot 10 let svetovalec vodstvom podjetij pri poslovni pripravi projektov in skrbnik ter mentor projektnim vodjem. Včasih je tudi poslovni in projektni presojevalec IT projektov in rešitev. V zadnjih 3 letih se, kot vodja tima Digital42, osredotoča na posebnosti digitalnih projektov in ustrezno pripravo nanje.

Trajanje

Delavnica traja  4 šolske ure in jo lahko izvedemo v živo ali virtualno. 

Cena

190 EUR + 22% DDV s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice.

Prijava

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: katarina.veselic@slovenia.iiba.org

Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno, na primeru vašega projekta. Morda ste v finalnem izboru ali pa se želite dodatno pogodbeno zavarovati (opravimo tudi pregled pogodb in njihovo dopolnitev).