Poslovni primeri v digitalni ekonomiji

Kako se pravilno odločiti ob predlogih projektnih digitalnih investicij?

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin, delavnico pa lahko izvedemo tudi interno v vaši organizaciji, glede na vaše potrebe in želje.

Viri vašega podjetja so preveč dragoceni, da bi jih porabili brez ustreznih učinkov,  konkurenčna prednost pa preveč težko pridobljena, da bi jo slabili z napačnimi odločitvami. Oboje je še toliko bolj pomembno v razmerah digitalne ekonomije, ki prinaša nove tehnologije, nove poslovne modele in nove vrste sprememb poslovanja. Vse to zahteva tudi nove pristope pri utemeljevanju investicij. Klasični poslovni primer (Business Case) ni več dovolj, saj je potrebno preračunavanje (notranje) donosnosti projektov nadgraditi z vidiki ustvarjanja različnih oblik vrednosti za kupce in vse deležnike podjetje.

Komu je delavnica namenjena?

 • Odločevalcem o investicijah v (digitalne) projekte
 • Vodjem digitalnega poslovanja
 • Vodjem informatike
 • Vodjem projektnih pisarn
 • Direktorjem projektov in projektnim vodjem
 • Poslovnim analitikom

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

 • Ker boste pridobili vzorec dokumenta Poslovnega primera (Business case) in Digitalnega primera uporabe (Digital use case)
 • Ker se ne bomo spuščali v matematične formule izračuna donosnosti, temveč bomo namesto tega analizirali in z novostmi nadgradili poslovno pomembne dele Poslovnega primera (Business Case).
 • Ker boste bolje znali utemeljiti upravičenost investicij v digitalne projekte.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Poslovni primer je del širših aktivnosti poslovne priprave projekta, zato si bomo najprej pogledali ta njegov širši okvir. Ker je poslovni primer temeljni dokument, na podlagi katerega se odločamo za potrditev/zavrnitev izvedbe projekta, je potrebno dobro razumeti vse njegove elemente. Zato bomo nadgradili klasično razumevanje, da poslovni primer služi predvsem izračunu donosnosti investicije in potrditvi projekta glede na le-to, z novejšimi utemeljitvami njegovega pomena v digitalni ekonomiji. S tem namenom bomo spoznali Digitalnega primera uporabe, ki predstavlja podlago za Poslovni primer,

Metode dela (potek dela)

Interaktivno predavanje z elementi delavnice bo potekalo v 3 delih:

 • Najprej si bomo pogledali vsebinska izhodišča povezana z značilnostmi digitalnega poslovanja.
 • Nato bomo spoznali vzorec Digitalnega primera in naredili vajo ter vse skupaj povezali z vzorcem poslovnega primera (Business case).
 • Zaključili bomo z vašimi vprašanji in primeri.

Povezane kompetence

 • Videti širšo sliko
 • Spodbujanje sodelovanja

Predavatelj

Aleš Štempihar je digitalni strateg in inovator poslovnih modelov. Kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, kot inovator kreira nove poslovne modele, kot poslovni analitik skrbi za poslovno utemeljitev digitalnih projektov in z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja pa je mentor in skrbnik izvedbe digitalnih projektov. Aleš je tudi vodilni avtor Digitalne zaobljube, kot predsednik IIBA Slovenija pa njen predstavnik v Digital Innovation Hub Slovenia. Aleš o digitalnem poslovanju predava na domačih in mednarodnih konferencah.

Lokacija in termin

Delavnica traja  6 šolskih ur in jo lahko izvedemo v živo ali virtualno.

Cena

290 EUR + 22% DDV s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice.

Prijava

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: katarina.veselic@slovenia.iiba.org

Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno, lahko tudi v povezavi z vašim konkretnim digitalnim ali drugim projektom. Delavnico lahko tudi »razrežemo« na druge vsebine povezane z digitalnim poslovanjem in digitalno poslovno preobrazbo.