Globine in čeri projektnega vodenja

Termin delavnice

25.4.2024

Kako bolje razumeti projektno vodenje in odreagirati na njegove izzive?

Metodološko procesno znanje projektnega vodenja nam še ne zagotavlja uspešnih projektov. Potrebno ga je nadgraditi s širšim razumevanjem elementov, ki neposredno in posredno vplivajo na projekte, na pogoje njihove izvedbe in na možnosti realizacije poslovnih koristi/učinkov. Sponzorji projektov se tega pogosto ne zavedajo in vidijo projekte skozi izvedbeno perspektivo in zato tudi običajno odgovornost prenesejo v celoti na vodjo projekta. Če želimo, da bodo naši projekti (še) bolj uspešni, moramo poglobiti klasična projektna znanja predvsem na področju poslovne osredotočenosti priprave projekta, tudi za boljšo podporo sponzorjev. Če poleg tega želimo, da bodo naši projekti bolj učinkoviti, se moramo znati izogniti čerem njihove izvedbe ter jo znati pospešiti. »Time to market« je namreč ena ključnih metrik današnjih projektov.

Komu je delavnica namenjena?

  • Vodjem portfeljev projektov in Programskim vodjem
  • Vodjem projektnih pisarn
  • Direktorjem projektov in Projektnim vodjem (tudi izkušenim)
  • Poslovnim analitikom

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

  • Ker bomo nadgradili projektno metodologijo tako, da boste za vsako fazo projekta pridobili konkretne napotke, ki bistveno vplivajo nanje in na vaše vsakdanje PM delo (ne glede ali je to klasično ali agilno).
  • Ker boste razumeli projektno vodenje globlje in boste bolje pripravljeni na pasti ter čeri projektnega dela. Pri tem pa se boste še nasmejali naslovom posameznih tem, a se nato tudi zamislili, ko bodo teme resno obravnavane.
  • Ker boste po delavnici vaše projekte prav gotovo obvladovali bolj uspešno in učinkovito.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Temelje projektnega dela in projektnega vodenja, bomo nadgradili in jih prikazani z drugačnih izhodišč in na drugačen način. Nekatere podteme bodo malo provokativne, kot npr. »Ali prioritiziramo ali simuliramo«, nekatere malce hudomušne, kot npr. »Kdo je naš projektni ‘papež’ in kdo ‘bog’ – h komu ‘molimo’ za boljši rezultat projekta in kdo nam lahko naloži ‘pokoro’. Skozi njih bomo opozorili na nevarnosti posamezne projektne faze in zanje podali rešitve in praktične nasvete za uspešnejše in učinkovitejše delo na projektih.

 Metode dela (potek dela)

Delavnica bo potekala v interaktivnem stiku z udeleženci, ki bodo analizirali in komentirali konkretne nasvete predavatelja, ki se bodo nanašali tako na posamezne projektne faze, kot na širše pogoje projektnega dela. Q&A del tako ne bo na koncu, temveč med celotno delavnico. Izvedli bomo tudi nekaj praktičnih vaj. Vseskozi bo poudarek na uporabnosti pridobljenega znanja v vsakodnevnem projektnem delu za njegove različne vloge in nivoje (upravljanje, vodenje, izvajanje).

Povezane kompetence

  • Videti širšo sliko
  • Razmišljati izven okvira

 Predavatelj

Aleš Štempihar ima na področju izvajanja projektov več kot 20 letne praktične izkušnje, od tega izobražuje podjetja iz različnih panog že 10 let. Njegova primerjalna prednost pred drugimi predavatelji na tem področju je celovito tri-nivojsko razumevanje projektnega vodenja in 360 stopinjski pogled na projekte:  management pogled (benefit realization), pogled projektnega vodenja (project management), poslovno analitični pogled (business needs, business case, stakeholder analysis) in informacijski pogled (tools). Njegova predavanja so zanimiva in z veliko AHA spoznanji, tudi za izkušene projektne vodje. Aleš predava tudi na projektnih konferencah v tujini in je tudi sam organizator konference Projektno vodenje v praksi, ki bo naslednje leto že 10. po vrsti. Je član PMI, ZPM, Agile Alliance.

 Trajanje

Delavnica traja  8 šolskih ur in jo bomo izvedli 25.4.2024 v Ljubljani.

 Cena

290 EUR + 22% DDV s plačilom najkasneje 1 dan pred začetkom delavnice.

** Delavnice se lahko po znižani ceni udeležite tudi v sklopu Osnovnega modula IIBA šole poslovno analitičnih pristopov.

 Prijava

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: katarina.veselic@slovenia.iiba.org

 Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno, lahko tudi v povezavi z vašim konkretnim projektom. Delavnico lahko tudi »razrežemo« na vsebine, ki so primerne za različne deležnike iz projektnega sveta, tudi za uprave podjetij.