Od poslovnih potreb do vrednosti

Poslovno analitične tehnike za poslovne koristi I

V razmerah stalnih sprememb poslovnega okolja in konkurenčnega tekmovanja so organizacije prisiljene v vse hitrejše odzive. Management se tako v želji zagotoviti hitre rezultate odloča za iniciative, projekte, spremembe. S hitrimi odločitvami ni nič narobe, njihovo prehitro uresničevanje v obliki hitro oblikovanih rešitev pa nemalokrat povzroči, da: uvajamo napačne rešitve, prihaja med izvedbo do zastojev in sprememb rešitev, na koncu ni dovolj učinkov. Vsako podjetje ima omejene vire, zato je še toliko bolj pomembno, da jih pravilno razporedi med številne iniciative in projekte. Kako torej zagotoviti, da razpoznavamo prave probleme in zanje oblikujemo prave rešitve ter zagotovimo pogoje za njihovo hitro izvedbo?

Glavni poudarki delavnice:

Odgovorili bomo na ključna vprašanja, kot npr.:

 1. Ali vlagamo omejene vire podjetja v iniciative, ki jih podjetje zares potrebuje, oziroma jih potrebujejo njihovi kupci?
 2. Ali smo posamezno iniciativo dovolj dobro pripravili, npr. ali res naslavljamo pravi problem, da bomo zanj izbrali pravo rešitev in jo lahko tudi hitro izvedli?
 3. Kakšne rezultate v obliki poslovnih učinkov in vrednosti za naše kupce in druge deležnike načrtujemo in merimo njihovo realizacijo?

Komu je delavnica namenjena?

 • Vsem, ki dajejo iniciative in pobude za projekt in spremembe
 • Vsem, ki so v postopkih odločanja potrditve projekta / spremembe
 • Tistim, ki so zadolženi za pripravo in izvedbo projekta
 • Projektnim in produktnim vodjem
 • Poslovnim analitikom

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi

 • Naučili se boste poslovno analitičnih tehnik za pripravo in razpoznavanje pravih poslovnih iniciativ.
 • S pridobljenim znanjem in tehnikami boste lažje vzpostavili odgovornost in motiviranost udeležencev projektov.
 • Projekte boste izvajali hitreje in jih končali z več poslovnimi učinki. S tem boste prispevali k večji učinkovitosti in uspešnosti podjetja.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Delavnica obsega tri temeljna vsebinska področja, potrebna za dobro pripravo iniciativ, projektov in sprememb. Prvo področje je povezano z razpoznavanjem ozadja iniciative / projekta oziroma z vprašanjem ZAKAJ delamo ta projekt. Kater problem naslavljamo in katere vrste potreb so povezane z iniciativo ali spremembo. Sledi analizo deležnikov ter njihovih pričakovanj, interesov oziroma odgovori na vprašanja KDO vse je povezan z iniciativo oziroma KOMU vse so namenjeni rezultati projekta. Zaključimo s postavljanjem tri-nivojskih ciljev in pričakovanih poslovnih učinkov ter vrednosti za kupce, kar je povezano z vprašanjem ČEMU to pripravljamo / izvajamo.

Metode dela (potek dela)

Delavnico izvajamo v skladu z osnovnim IIBA(International Institute of Business Analysis) poslovno analitičnim modelom BACCM (The Business Analysis Core Concept Model™).
Delavnica vsebuje tri sklope vaj povezane s prvimi tremi temeljnimi elementi tega modela: potrebe, deležniki, cilji/vrednost.
Pred vsakim sklopom podamo vsebinsko podlago, razložimo tehnike in orodja, ki se bodo uporabila v vsaki vaji, in vajo izvedemo. Delo poteka v skupinah. Skupina si lahko izbere svoj primer projekta iz svojega poslovnega okolja. Rezultati delavnice so tako takoj uporabljivi v vašem poslovanju.
Rezultati delavnice so lahko tudi podlaga za Poslovno analitične tehnike II del.

Predavatelj

Aleš Štempihar je začetnik IIBA poslovno analitičnih pristopov v Sloveniji v letu 2007. Za seboj ima več kot 100 različnih iniciativ, sprememb in projektov v obdobju pred tem in po tem. Tako vam tudi iz številnih lastnih primerov nazorno predstavi razliko v uspešnosti iniciativ in projektov, če se le-teh lotimo v skladu z modelom BACCM in predstavljenimi tehnikami.

Lokacija in termin

Delavnica traja  8 ur, ki jih bomo izvedli 28.8.2024, med 8:30 in 17:30.

Cena

Cena delavnice je 340 € + DDV
Delavnice se lahko po znižani ceni udeležite tudi v sklopu IIBA šole poslovno analitičnih pristopov.

Prijava

Prijave zbiramo do 10.3. 2024 oziroma do zapolnitve mest.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca (na desni strani), ali na elektronski naslov: katarina.veselic@slovenia.iiba.org

Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno, na primerih vaših projektov.