Praktične delavnice

Poleg BA šole organiziramo tudi praktične enodnevne delavnice, ki niso samo iz področja poslovne analize, ampak so namenjene tudi:

 • zaposlenim v prodaji in marketingu,
 • vodjem digitalizacije,
 • vodjem projektov,
 • produktnim vodjem,
 • odločevalcem o investicijah v IT/digital projekte,
 • vodjem razvoja,
 • skrbnikom kupcev,
 • direktorjem,
 • poslovnim analitikom,
 • zaposlenim v IT in vodjem IT,
 • vsem, ki so vključeni v načrtovanje in izvedbo IT projektov…

Poleg odprtih izobraževanj so možne tudi interne izvedbe, ki so prilagojene vašim poslovnim izzivom. Za sodelovanje z nami, nam pišite na info@slovenia.iiba.org

Vsaka delavnica bo izvedena le 2-krat na leto. Nekatere delavnice so vključene po znižani ceni v IIBA šolo poslovno analitičnih pristopov.

Supported by:

In cooperation with:

Termin delavnice

 28.8.2024
 10:30 – 17:30

Od poslovnih potreb do vrednosti

Poslovno analitične tehnike za poslovne koristi I

V razmerah stalnih sprememb poslovnega okolja in konkurenčnega tekmovanja so organizacije prisiljene v vse hitrejše odzive. Management se tako v želji zagotoviti hitre rezultate odloča za iniciative, projekte, spremembe. S hitrimi odločitvami ni nič narobe, njihovo prehitro uresničevanje v obliki hitro oblikovanih rešitev pa nemalokrat povzroči, da: uvajamo napačne rešitve, prihaja med izvedbo do zastojev in sprememb rešitev, na koncu ni dovolj učinkov. Vsako podjetje ima omejene vire, zato je še toliko bolj pomembno, da jih pravilno razporedi med številne iniciative in projekte. Kako torej zagotoviti, da razpoznavamo prave probleme in zanje oblikujemo prave rešitve ter zagotovimo pogoje za njihovo hitro izvedbo?

Termin delavnice

 29.8.2024
 8:30 – 16:30

Izdelava »Solution Design Canvasa« s pomočjo LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije

Modeliranje zahtev, problema in rešitev, skozi različne perspektive in uporabe tehnik!

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja digitalnih IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja prave potrebe (problema), optimalnega obsega projekta in rešitve. Tu je pomembno obvladovanje samega poslovnega procesa, uporabnikove izkušnje in definiranjem ključnih zahtev. Poslovna analiza nam omogoča, da z uporabo različnih tehnik hitro, učinkovito in uspešno pridemo do zasnove koncepta rešitve. Sklop tehnik na delavnici je ravno zato zamišljen kot koncept »Canvasa«, ki enakomerno in strukturirano vodi udeležence od zajema procesa, splošnega koncepta rešitve do ključnih elementov v načrtovanju in uporabi. Z namenom doseganja višje stopnje kreativnosti, produktivnosti in usklajevanja bodo udeleženci določene izzivi reševali z inovativno LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) metodo.

Termin delavnice

16.9.2024

Od podatkov do vrednosti

Kako najhitreje priti do informacij in do vrednosti v »dobi stranke«?

V tako imenovani »dobi stranke« (kot jo imenuje Forrester Research), se je pojavila potreba po novem pristopu k načrtovanju in izvedbi projektov BI in poslovne analitike. Moč odločanja, kako bo podjetje pridobilo ali izgubilo posel se je preusmerilo v roke digitalno okrepljenih kupcev. Kupci, oboroženi z mobilnimi telefoni in vseprisotnim dostopom do oblačnih storitev lahko zdaj v trenutku izvedejo nakup – vse s klikom na gumb na njihovi mobilni napravi. To pomeni, da sta pridobivanje in ohranjanje kupcev najpomembnejša poslovna prednostna naloga, prav tako pa se lahko skoraj nemudoma odzovemo na stalno spreminjajoče se zahteve kupcev in ustvarjamo nove konkurenčne razlike. Podjetja lahko uspevajo samo zaradi vse hitrejših sprememb in dinamike, ki je podprta z agilnostjo informacij in procesov. Toda kaj to pomeni za poslovne in IT strokovnjake, ki delajo na pobudah poslovne analitike in BI?

Termin delavnice

  26.9.2024

Globine in čeri projektnega vodenja

Kako bolje razumeti projektno vodenje in odreagirati na njegove izzive?

Na projektno vodenje se vse prevečkrat gleda predvsem iz procesnega in projektno metodološkega vidika. A bistvo projekta ni njegova vsebina, temveč njegov kontekst oziroma namen, ki se izpolni skozi poslovne koristi in učinke. Vendar pa, ali vodstva podjetij to vedo in dajo projektnemu vodenju tudi zadostno veljavo in resnično podporo.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin.

Kako bolje razumeti svoje naročnike

Kjer se srečajo poslovne potrebe naročnikov in rešitve IT ponudnikov!

Pri odnosih s svojimi naročniki dostikrat na koncu izgubljate vsi. Ali naročnik želi več, kot je pripravljen plačat, ali pa ga sprva niste dobro razumeli in ste morali nato narediti več brez dodatnega plačila.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Kako prepoznati dobrega digital (IT) ponudnika

Vaša investicija v projekt zahteva jasno odgovornosti njegove izvedbe!

Ne glede ali se lotevate novejših digitalnih ali tradicionalnih (IT) projektov, so si izzivi njihove uspešne izvedbe zelo podobni. Preudarna podjetja se seveda najprej vprašajo, ali sploh morajo investirati v digitalne ali lahko ostanejo pri klasičnih IT projektih. Razgledana podjetja vedo, da sodijo digital (IT) projekti med najbolj zahtevne in tvegane.

Termin delavnice

 V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Priprava uspešnega digitalnega projekta

Kako zagotoviti več koristi in hitrejšo izvedbo projekta hkrati?

Že klasični IT projekti so dokazano med najbolj zahtevnimi, DIGITALNI projekti pa so še težji in kompleksnejši. Imajo namreč drugačno izhodišče (pogled do zunaj na noter), vključevati morajo potrebe končnih kupcev, nove tehnologije, nove stare (IT) ponudnike, potreben je še močnejši angažma notranjih poslovnih nosilcev, predvsem pa pričakovanja končnih učinkov in vrednosti so še večja. Kako vse to obvladovati, da bodo zadovoljni vsi deležniki in da bo projekt poleg tega še pravočasno izveden, saj so roki (time to market) prav tako vse krajši.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

May the flow be with you too

FLOW: optimalno stanje zavesti za analitike in kako več časa delati v flowu?

Danes se veliko ljudi, medijev in družbenih omrežij trudi za pridobitev naše pozornosti, kar nam zmanjšuje koncentracijo in produktivnosti. Po drugi strani pa so pritiski za rast, razvoj in napredek vedno močnejši. Da bi v danem okolju lahko optimalno delovali in dosegali željene rezultate, je zelo pomembno, da pri svojem delu, pa tudi življenju na sploh čim več časa preživimo v flow stanju, ki je optimalno stanje naše zavesti, ko se najbolje počutimo in tudi najbolj produktivno delujemo. Kako flow prepoznamo, kako ga načrtovati in kako si zagotoviti pogoje za več flowa, pa boste zvedeli na delavnici.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Kako varovati podatke v digitalnem svetu – GDPR in ISO 27001 v luči BA

Kako poslovna analitika pomaga PDO in strokovnjakom za varovanje IS?

Veliko podjetij (posebej majhna in srednje velika) nimajo zadostnih znanj in strokovnjakov, da bi pokrivala področja varovanja osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in varovanja informacijskih sistemov (ISO 27001). ISO 27001 je okvir za varovanje informacij z vidika podjetja, GDPR pa skrbi za varovanje osebnih podatkov, katere morajo vse organizacije zaščititi. Posameznik z GDPR pridobiva veliko pravic, ki jih moramo v podjetju poznati in jih posamezniku tudi zagotoviti. Znanje posameznikov o varstvu podatkov bo z leti naraščalo, ozaveščenost pa bo vsak dan večja. Zato se je treba na zahteve okolja ustrezno pripraviti.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Razumevanje psihologije kupcev

Kako oblikovati pravo ponudbo in prodati (še) več?

Danes niti usmerjenost v kupca ni več dovolj. Za pridobitev stranke je potrebno resnično razumeti njihove potrebe, motive in gonila. Le tako jim lahko ponudimo nekaj, kar je za njih resnično vredno ali koristno.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Pravi pomen(i) agilnosti

Od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti.

Agilni projektni pristopi, kot je npr. SCRUM, imajo nedvomno višjo stopnjo uspešnosti, kot klasično izvedeni projekti (t.i. waterfall). A ko agile naleti na velike projekte, ki so povezani s celotno organizacijo, ki ni nujno programsko podjetje, in ko so poleg tega še viri deljeni z drugimi projekti, lahko nastopijo težave tudi za agile. Te težave so povezane s poslovnimi pogoji izvedbe projektov, ki so običajno izven pristojnosti agilnih timov samih. Poleg tega imajo tudi agini pristopi sami še prostor za izboljšanje. Ključni izziv, ki ga naslavljamo je: s čim prepričati poslovne nosilce, da bi lahko njihove organizacije agilne projektne pristope nadgradile v poslovno agilnost, in kako lahko tudi izboljšave agile metodologij, kot je SCRUM, k temu pripomorejo. Še posebej v razmerah digitalnega poslovanja.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Digitalizacija kupčeve poti

Kako digitalno upravljati različne izvore podatkov na popotovanju kupcev do naše organizacije?

Mnoga podjetja v različnih panogah se trudijo oblikovati odlično izkušnjo kupca, ki vključuje prednosti digitalne tehnologije, da svojim strankam zagotovijo neprecenljive osebne, posodobljene in pravočasne storitve in izdelke. Izboljšanje kupčeve izkušnje je ključna prednostna naloga za današnja podjetja, saj s tem povečuje zvestobo strank in posledično zmanjšuje stroške ob rasti prihodkov. Številni konkurenti so že prilagodili popotovanjem svojih kupcev s tem, da zajamejo velike količine podatkov, IOT signale in druge vpoglede, pridobljene s točkami stika na kupčevi poti. Z delavnico boste pridobili konkretne uvide v popotovanje kupca (t.i. Customer Journey), ki vam pomaga izgraditi celovit sistem prodajno – marketinških aktivnosti s ciljem, da se čim bolj učinkovito približate kupcu.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Kako pripraviti dober RFP

Povabilo k oddaji ponudbe je temelj notranje priprave in izbire najboljšega digitalnega/IT ponudnika in rešitve!

Konjunktura gospodarstva in uvajanje digitalnega poslovanja za organizacije pomenita vedno več investicij v digitalne in IT projekte. Če k temu dodamo vse večje časovne pritiske, vedno več različnih ponudnikov na trgu in poenostavljeno razumevanje agilnih metod, to pomeni, da se vse več organizacij znajde pred izzivom, kako hitro, a še vedno s čim manj tveganji izpeljati postopek nakupa ali prenove digitalne/IT rešitve in ponudnika, s katerim bodo nato še uspešno izvedle projekt. Organizacije se te naloge običajno lotevajo preko zapisa funkcionalnih zahtev, predstavitev ponudnikov in ogledov referenčnih projektov. Vse to je sicer potrebno, a ne tudi dovolj, da bi ustrezno zmanjšalo tveganja napačne izbire in/ali kasnejših dodatnih dražjih vložkov v obliki aneksov ter nezadovoljstva poslovnih uporabnikov po »go-live«, ki bodo morali z nepopolno ali neprilagojeno rešitvijo živeti svoj poslovni vsakdan! Kako hitreje, a pravilno izpeljati postopek izbire? Kako lažje primerjati ponudbe? Kateri so dodatni elementi dobro zapisanega RFP – povabila k oddaji ponudbe, ki vam bodo pomagali, pri izbiri in omejevanju tveganj?

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Poslovni primeri v digitalni ekonomiji

Kako se pravilno odločiti ob predlogih projektnih (digitalnih) investicij?

Viri vašega podjetja so preveč dragoceni, da bi jih porabili brez ustreznih učinkov, konkurenčna prednost pa preveč težko pridobljena, da bi jo slabili z napačnimi odločitvami.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Industrija 4.0 za storitvene dejavnosti

Kako izboljšati lojalnost, zaupanje in izkušnjo kupcev z digitalnimi tehnologijami

Zadnja industrijska revolucija je v proizvodnji pomenila velik napredek z vpeljavo digitalne povezljivosti strojev, strojnega učenja in robotizacijo, kar lahko enakovredno izkoristijo tudi organizacije in podjetja, ki so pretežno storitvena. Predvsem na dveh področjih, ki sta ključni za ustvarjanje dodane vrednosti poslovanja: optimizacija poslovnih procesov ter stik s kupi, ki se v svojem življenju pospešeno digitalizirajo. Ujemite digitalni korak in spoznajte možnosti uporabe digitalnih tehnologij na osnovni Industrije 4.0 v storitvenih panogah.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Dvoboj poslovno analitičnih tehnik – BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo. Obstajajo različne tehnike in različni načini, ki lahko obseg rešitve pomagajo razširiti ali na drugi strani skrčiti. Kdaj uporabiti katero in kako je ključno vprašanje.

Termin delavnice

V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Od vitkih procesov do vitke družbe

Praktična delavnica – primeri iz Japonske

Vitka proizvodnja (ang. Lean Production oziroma krajše samo LEAN) v svoji osnovi izvira iz obdobja prejšnjega stoletja, ko je postala znana širši javnosti preko pojma Toyota Lean Production. Postala je sinonim za način neprestanega izboljševanja našega dela preko odprave izgub in neučinkovitosti, ki jih imamo v delovnih procesih. Z leti se je razširila tudi na področje storitev in vitkost je prerasla v širši koncept dela. A ker kot metodologija izvira iz daljnega vzhoda (Japonske), se je v vsaki posamezni državi malce prilagodila, izjalovila ali združila s kakšno bolj lokalno tehniko. Zato je zelo zanimivo včasih narediti primerjavo in v samem izvoru preveriti, kako je tam razvoja, uporablja in koristi posamezniku in družbi. Zato je bil letošnji obisk Japonske kot nalašč, da naše poznavanje in izkušnje primerjamo z njihovimi. Porodila se je ideja za delavnico izkušnje, na kateri bom praktično poskušal pokazati principe vitkih procesov, vitke organizacije in vitke družbe na malce bolj dinamičen, slikovit in okusen način. Dobesedno!

Termin delavnice

  V primeru večjega števila prijav bo razpisan termin

Obvladovanje sprememb poslovanja

Spremenite organizacijo, ne le njene tehnološke zmogljivosti!

Edina stalnica v današnjih organizacijah so spremembe. Stičišče sprememb, pa naj bodo te tehnološke, strukturne, organizacijske ali katerekoli druge, je ta, da vplivajo na način dela posameznih zaposlenih. Uspeh planiranih sprememb je odvisen od tega, kako uspešno upravljamo z spremembo posameznika. Ta mora v procesu spremembo ne samo sprejeti, temveč tudi ozavestiti in uporabiti za dosego boljših rezultatov.