Praktične delavnice

Supported by:

In cooperation with:

Poleg BA šole organiziramo tudi praktične enodnevne delavnice, ki niso samo iz področja poslovne analize, ampak so namenjene tudi:

 • zaposlenim v prodaji in marketingu,
 • vodjem digitalizacije,
 • vodjem projektov,
 • produktnim vodjem,
 • odločevalcem o investicijah v IT/digital projekte,
 • vodjem razvoja,
 • skrbnikom kupcev,
 • direktorjem,
 • poslovnim analitikom,
 • zaposlenim v IT in vodjem IT,
 • vsem, ki so vključeni v načrtovanje in izvedbo IT projektov…

Poleg odprtih izobraževanj so možne tudi interne izvedbe, ki so prilagojene vašim poslovnim izzivom. Za sodelovanje z nami, nam pišite na info@slovenia.iiba.org

Termin delavnice

 15.1.2019
 9:00 – 14:30

Razumevanje psihologije kupcev

Kako oblikovati pravo ponudbo in prodati (še) več?

Danes niti usmerjenost v kupca ni več dovolj. Za pridobitev stranke je potrebno resnično razumeti njihove potrebe, motive in gonila. Le tako jim lahko ponudimo nekaj, kar je za njih resnično vredno ali koristno.

Termin delavnice

 17.1.2019
 9:00 – 14:30

Priprava uspešnega digitalnega projekta

Kako zagotoviti več koristi in hitrejšo izvedbo projekta hkrati?

Že klasični IT projekti so dokazano med najbolj zahtevnimi, DIGITALNI projekti pa so še težji in kompleksnejši. Imajo namreč drugačno izhodišče (pogled do zunaj na noter), vključevati morajo potrebe končnih kupcev, nove tehnologije, nove stare (IT) ponudnike, potreben je še močnejši angažma notranjih poslovnih nosilcev, predvsem pa pričakovanja končnih učinkov in vrednosti so še večja. Kako vse to obvladovati, da bodo zadovoljni vsi deležniki in da bo projekt poleg tega še pravočasno izveden, saj so roki (time to market) prav tako vse krajši.

Termin delavnice

18.1.2019
 13:00 – 16:00

Od vitkih procesov do vitke družbe

Praktična delavnica – primeri iz Japonske

Vitka proizvodnja (ang. Lean Production oziroma krajše samo LEAN) v svoji osnovi izvira iz obdobja prejšnjega stoletja, ko je postala znana širši javnosti preko pojma Toyota Lean Production. Postala je sinonim za način neprestanega izboljševanja našega dela preko odprave izgub in neučinkovitosti, ki jih imamo v delovnih procesih. Z leti se je razširila tudi na področje storitev in vitkost je prerasla v širši koncept dela. A ker kot metodologija izvira iz daljnega vzhoda (Japonske), se je v vsaki posamezni državi malce prilagodila, izjalovila ali združila s kakšno bolj lokalno tehniko. Zato je zelo zanimivo včasih narediti primerjavo in v samem izvoru preveriti, kako je tam razvoja, uporablja in koristi posamezniku in družbi. Zato je bil letošnji obisk Japonske kot nalašč, da naše poznavanje in izkušnje primerjamo z njihovimi. Porodila se je ideja za delavnico izkušnje, na kateri bom praktično poskušal pokazati principe vitkih procesov, vitke organizacije in vitke družbe na malce bolj dinamičen, slikovit in okusen način. Dobesedno!

Termin delavnice

24.1.2019
 9:00 – 14:30

Poslovni primeri v digitalni ekonomiji

Kako se pravilno odločiti ob predlogih projektnih (digitalnih) investicij?

Viri vašega podjetja so preveč dragoceni, da bi jih porabili brez ustreznih učinkov, konkurenčna prednost pa preveč težko pridobljena, da bi jo slabili z napačnimi odločitvami.

Termin delavnice

 29.1.2019
 8:30 – 11:30

Kako bolje razumeti svoje naročnike

Kjer se srečajo poslovne potrebe naročnikov in rešitve IT ponudnikov!

Pri odnosih s svojimi naročniki dostikrat na koncu izgubljate vsi. Ali naročnik želi več, kot je pripravljen plačat, ali pa ga sprva niste dobro razumeli in ste morali nato narediti več brez dodatnega plačila.

Termin delavnice

 29.1.2019
 13:00 – 16:00

Kako prepoznati dobrega digital (IT) ponudnika

Vaša investicija v projekt zahteva jasno odgovornosti njegove izvedbe!

Ne glede ali se lotevate novejših digitalnih ali tradicionalnih (IT) projektov, so si izzivi njihove uspešne izvedbe zelo podobni. Preudarna podjetja se seveda najprej vprašajo, ali sploh morajo investirati v digitalne ali lahko ostanejo pri klasičnih IT projektih. Razgledana podjetja vedo, da sodijo digital (IT) projekti med najbolj zahtevne in tvegane.

Termin delavnice

 7.2.2019
 8:30 – 15:00

Globine in čeri projektnega vodenja

Kako bolje razumeti projektno vodenje in odreagirati na njegove izzive?

Na projektno vodenje se vse prevečkrat gleda predvsem iz procesnega in projektno metodološkega vidika. A bistvo projekta ni njegova vsebina, temveč njegov kontekst oziroma namen, ki se izpolni skozi poslovne koristi in učinke. Vendar pa, ali vodstva podjetij to vedo in dajo projektnemu vodenju tudi zadostno veljavo in resnično podporo.

Termin delavnice

12.2.2019
 16:00 – 18:00

Pravi pomen(i) agilnosti

Od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti.

Agilni projektni pristopi, kot je npr. SCRUM, imajo nedvomno višjo stopnjo uspešnosti, kot klasično izvedeni projekti (t.i. waterfall). A ko agile naleti na velike projekte, ki so povezani s celotno organizacijo, ki ni nujno programsko podjetje, in ko so poleg tega še viri deljeni z drugimi projekti, lahko nastopijo težave tudi za agile. Te težave so povezane s poslovnimi pogoji izvedbe projektov, ki so običajno izven pristojnosti agilnih timov samih. Poleg tega imajo tudi agini pristopi sami še prostor za izboljšanje. Ključni izziv, ki ga naslavljamo je: s čim prepričati poslovne nosilce, da bi lahko njihove organizacije agilne projektne pristope nadgradile v poslovno agilnost, in kako lahko tudi izboljšave agile metodologij, kot je SCRUM, k temu pripomorejo. Še posebej v razmerah digitalnega poslovanja.

Termin delavnice

 14.2.2019
 8:30 – 13:30

Digitalizacija kupčeve poti

Kako digitalno upravljati različne izvore podatkov na popotovanju kupcev do naše organizacije?

Mnoga podjetja v različnih panogah se trudijo oblikovati odlično izkušnjo kupca, ki vključujejo prednosti digitalne tehnologije, da svojim strankam zagotovijo neprecenljive osebne, posodobljene in pravočasne storitve in izdelke. Izboljšanje uporabniških izkušenj je ključna prednostna naloga za današnja podjetja, saj s tem povečuje zvestobo strank in posledično zmanjševanje stroškov ob rasti prihodkov. Številni konkurenti so že prilagodili potovanja svojih kupcev, da zajamejo velike količine podatkov, IOT signale in druge vpoglede, pridobljene s točkami dotika na kupčevi poti. Namen delavnice je pridobiti konkretne uvide v potovanje kupca (t.i. Customer Journey), ki pomaga izgraditi celovit sistem prodajno- marketinških aktivnosti s ciljem, da se čim bolj učinkovito približamo kupcu.

Termin delavnice

 19.2.2019
 9:00 – 14:30

Dvoboj poslovno analitičnih tehnik – BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo. Obstajajo različne tehnike in različni načini, ki lahko obseg rešitve pomagajo razširiti ali na drugi strani skrčiti. Kdaj uporabiti katero in kako je ključno vprašanje.

Termin delavnice

 26.3.2019
 9:00 – 15:00

GDPR in ISO 27001 v luči BA

Kako poslovna analitika pomaga PDO in strokovnjakom za varovanje IS?

Veliko podjetij (posebej majhna in srednje velika) nimajo zadostnih znanj in strokovnjakov, da bi pokrivala področja varovanja osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in varovanja informacijskih sistemov (ISO 27001). ISO 27001 je okvir za varovanje informacij z vidika podjetja, GDPR pa skrbi za varovanje osebnih podatkov, katere morajo vse organizacije zaščititi. Posameznik z GDPR pridobiva veliko pravic, ki jih moramo v podjetju poznati in jih posamezniku tudi zagotoviti. Znanje posameznikov o varstvu podatkov bo z leti naraščalo, ozaveščenost pa bo vsak dan večja. Zato se je treba na zahteve okolja ustrezno pripraviti.
Zaposlitve na področju poslovne analitike