Praktične delavnice

Poleg BA šole organiziramo tudi praktične enodnevne delavnice, ki niso samo iz področja poslovne analize, ampak so namenjene tudi:

 • zaposlenim v prodaji in marketingu,
 • vodjem digitalizacije,
 • vodjem projektov,
 • produktnim vodjem,
 • odločevalcem o investicijah v IT/digital projekte,
 • vodjem razvoja,
 • skrbnikom kupcev,
 • direktorjem,
 • poslovnim analitikom,
 • zaposlenim v IT in vodjem IT,
 • vsem, ki so vključeni v načrtovanje in izvedbo IT projektov…

Poleg odprtih izobraževanj so možne tudi interne izvedbe, ki so prilagojene vašim poslovnim izzivom. Za sodelovanje z nami, nam pišite na info@slovenia.iiba.org

Vsaka delavnica bo izvedena le 2-krat na leto. Nekatere delavnice so vključene po znižani ceni v IIBA šolo poslovno analitičnih pristopov.

Supported by:

In cooperation with:

Termin delavnice

6.11.2019
 8:30 – 14:30

Pravi pomen(i) agilnosti

Od agilnih projektnih pristopov do poslovne agilnosti.

Agilni projektni pristopi, kot je npr. SCRUM, imajo nedvomno višjo stopnjo uspešnosti, kot klasično izvedeni projekti (t.i. waterfall). A ko agile naleti na velike projekte, ki so povezani s celotno organizacijo, ki ni nujno programsko podjetje, in ko so poleg tega še viri deljeni z drugimi projekti, lahko nastopijo težave tudi za agile. Te težave so povezane s poslovnimi pogoji izvedbe projektov, ki so običajno izven pristojnosti agilnih timov samih. Poleg tega imajo tudi agini pristopi sami še prostor za izboljšanje. Ključni izziv, ki ga naslavljamo je: s čim prepričati poslovne nosilce, da bi lahko njihove organizacije agilne projektne pristope nadgradile v poslovno agilnost, in kako lahko tudi izboljšave agile metodologij, kot je SCRUM, k temu pripomorejo. Še posebej v razmerah digitalnega poslovanja.

Termin delavnice

7.11.2019
 8:30 – 14:30

Poslovni primeri v digitalni ekonomiji

Kako se pravilno odločiti ob predlogih projektnih (digitalnih) investicij?

Viri vašega podjetja so preveč dragoceni, da bi jih porabili brez ustreznih učinkov, konkurenčna prednost pa preveč težko pridobljena, da bi jo slabili z napačnimi odločitvami.

Termin delavnice

 13.11.2019
 8:30 – 16:30

Izdelava »Solution Design Canvasa« s pomočjo LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije

Modeliranje zahtev, problema in rešitev, skozi različne perspektive in uporabe tehnik!

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja digitalnih IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja prave potrebe (problema), optimalnega obsega projekta in rešitve. Tu je pomembno obvladovanje samega poslovnega procesa, uporabnikove izkušnje in definiranjem ključnih zahtev. Poslovna analiza nam omogoča, da z uporabo različnih tehnik hitro, učinkovito in uspešno pridemo do zasnove koncepta rešitve. Sklop tehnik na delavnici je ravno zato zamišljen kot koncept »Canvasa«, ki enakomerno in strukturirano vodi udeležence od zajema procesa, splošnega koncepta rešitve do ključnih elementov v načrtovanju in uporabi. Z namenom doseganja višje stopnje kreativnosti, produktivnosti in usklajevanja bodo udeleženci določene izzivi reševali z inovativno LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) metodo.

Termin delavnice

14.11.2019
 13:00 – 16:00

Od vitkih procesov do vitke družbe

Praktična delavnica – primeri iz Japonske

Vitka proizvodnja (ang. Lean Production oziroma krajše samo LEAN) v svoji osnovi izvira iz obdobja prejšnjega stoletja, ko je postala znana širši javnosti preko pojma Toyota Lean Production. Postala je sinonim za način neprestanega izboljševanja našega dela preko odprave izgub in neučinkovitosti, ki jih imamo v delovnih procesih. Z leti se je razširila tudi na področje storitev in vitkost je prerasla v širši koncept dela. A ker kot metodologija izvira iz daljnega vzhoda (Japonske), se je v vsaki posamezni državi malce prilagodila, izjalovila ali združila s kakšno bolj lokalno tehniko. Zato je zelo zanimivo včasih narediti primerjavo in v samem izvoru preveriti, kako je tam razvoja, uporablja in koristi posamezniku in družbi. Zato je bil letošnji obisk Japonske kot nalašč, da naše poznavanje in izkušnje primerjamo z njihovimi. Porodila se je ideja za delavnico izkušnje, na kateri bom praktično poskušal pokazati principe vitkih procesov, vitke organizacije in vitke družbe na malce bolj dinamičen, slikovit in okusen način. Dobesedno!

Termin delavnice

 21.11.2019
 8:30 – 14:30

Dvoboj poslovno analitičnih tehnik – BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo. Obstajajo različne tehnike in različni načini, ki lahko obseg rešitve pomagajo razširiti ali na drugi strani skrčiti. Kdaj uporabiti katero in kako je ključno vprašanje.

Termin delavnice

 26.11.2019
 8:30 – 14:30

GDPR in ISO 27001 v luči BA

Kako poslovna analitika pomaga PDO in strokovnjakom za varovanje IS?

Veliko podjetij (posebej majhna in srednje velika) nimajo zadostnih znanj in strokovnjakov, da bi pokrivala področja varovanja osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in varovanja informacijskih sistemov (ISO 27001). ISO 27001 je okvir za varovanje informacij z vidika podjetja, GDPR pa skrbi za varovanje osebnih podatkov, katere morajo vse organizacije zaščititi. Posameznik z GDPR pridobiva veliko pravic, ki jih moramo v podjetju poznati in jih posamezniku tudi zagotoviti. Znanje posameznikov o varstvu podatkov bo z leti naraščalo, ozaveščenost pa bo vsak dan večja. Zato se je treba na zahteve okolja ustrezno pripraviti.

Termin delavnice

 3.12.2019
 8:30 – 12:30

Digitalizacija kupčeve poti

Kako digitalno upravljati različne izvore podatkov na popotovanju kupcev do naše organizacije?

Mnoga podjetja v različnih panogah se trudijo oblikovati odlično izkušnjo kupca, ki vključujejo prednosti digitalne tehnologije, da svojim strankam zagotovijo neprecenljive osebne, posodobljene in pravočasne storitve in izdelke. Izboljšanje uporabniških izkušenj je ključna prednostna naloga za današnja podjetja, saj s tem povečuje zvestobo strank in posledično zmanjševanje stroškov ob rasti prihodkov. Številni konkurenti so že prilagodili potovanja svojih kupcev, da zajamejo velike količine podatkov, IOT signale in druge vpoglede, pridobljene s točkami dotika na kupčevi poti. Namen delavnice je pridobiti konkretne uvide v potovanje kupca (t.i. Customer Journey), ki pomaga izgraditi celovit sistem prodajno- marketinških aktivnosti s ciljem, da se čim bolj učinkovito približamo kupcu.