May the flow be with you too

FLOW: optimalno stanje zavesti za analitike in kako več časa delati v flowu?

Danes se veliko ljudi, medijev in družbenih omrežij trudi za pridobitev naše pozornosti, kar nam zmanjšuje koncentracijo in produktivnosti. Po drugi strani pa so pritiski za rast, razvoj in napredek vedno močnejši. Da bi v danem okolju lahko optimalno delovali in dosegali željene rezultate, je zelo pomembno, da pri svojem delu, pa tudi življenju na sploh čim več časa preživimo v flow stanju, ki je optimalno stanje naše zavesti, ko se najbolje počutimo in tudi najbolj produktivno delujemo. Kako flow prepoznamo, kako ga načrtovati in kako si zagotoviti pogoje za več flowa, pa boste zvedeli na delavnici.

Komu je delavnica namenjena?

  • Vsem, ki želite izboljšati počutje, zadovoljstvo in produktivnost pri delu
  • Vsem, ki bi radi na svoje delo pogledali iz nove bolj zanimive pa tudi zabavne strani
  • Vodjem, ki bi pogoje za več flowa radi ustvarili tudi za svojo ekipo

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi?

  • Na delavnici boste dobili novo znanje in pogled na vaše delo.
  • S pridobljenim znanjem si boste oblikovali konkretne rešitve, ki vam bodo pri delu omogočile več flow stanja.
  • Nova orodja za upravljanje flowa so osnovana na zadnjih odkritjih delovanja naše nevrobiologije in so tako zelo relevanta za nas.

Kratek opis delavnice (vsebina)

Delavnica bo razdeljena na 3 sklope, vsak sklop pa bo imel 2 fazi (teoretični okvir in individualna introspekcija):

  1. Sklop: Flow stanje, dimenzije flow stanja in orodja za več flowa (V&I graf in flow cikel) -> Individualni del (ključna flow stanja in aktivnosti izven flow)
  2. Sklop: Individualne predispozicije za flow (fiksna miselnost vs. miselnost rasti in notranja motivacija vs. zunanja motivacija) -> Individualni del (identifikacija fiksne miselnosti in analiza glavnih notranjih motivatorjev)
  3. Skop: Zunanji dražljaji in upravljanje z distrakcijami (glavni blokerji flowa) -> Individualni del (identifikacija glavnih distrakcij in rešitve za omejitev teh distrakcij)

 Metode dela (potek dela)

Vsebina in orodja bodo predstavljena in uporabljena po principih Flow Research Collectiva (FRC), ki ga vodita Steven Kotler (nagrajeni avtor večih uspešnic of flowu, globalno eden največjih strokovnjakov za flow in vrhunsko delovanje »peak performance«) in Rian Doris (izvajalec programov za doseganje več flowa v okviru FRC.

Praktični individualni del pa se bo izvajal po metodi LEGO® SERIOUS PLAY®, kjer se Lego kocke uporabijo za oblikovanje in pojasnilo abstraktnih razmišljanj.

 Predavatelj

Jaka Oman je edini član Flow Research Collectiva iz Slovenije, ki je tudi opravil program High Flow Coaching. Svoje celotno življenje je (nevede) posvetil iskanju flowa tako na delovnem mestu kot tudi pri študiju in v prostem času. Zadnjih 5 let pa se poglobljeno ukvarja s tematiko flowa in je že izdevel več delavnic in programov na to temo.

Od leta 2017 je Jaka tudi certificirani LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) fasilitator in je danes eden najbolj izkušenih in aktivnih fasilitatorjev pri nas in širše v regiji bivše Jugoslavije. Izvedel je že skoraj 100 delavnih v 6 državah, kjer je bilo skupaj več kot 1000 udeležencev.

Predavatelj pa z LSP metodo že več let sodeluje z IIBA-o Slovenija pri izvedbi delavnic Solution Design Canvas.

 Trajanje

Delavnica traja 6 šolskih ur in jo lahko izvedemo v živo ali virtualno.

 Cena

230 EUR + 22% DDV s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice. Vsi IIBA člani z aktivnim članstvom se delavnice lahko udeležite z 20% popustom.

 Prijava

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: info@slovenia.iiba.org.

 Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno, lahko tudi v povezavi z vašim konkretnim projektom.