Priprava uspešnega digitalnega projekta

Kako zagotoviti več koristi in hitrejšo izvedbo projekta hkrati?

Že klasični IT projekti so dokazano med najbolj zahtevnimi, DIGITALNI projekti pa so še težji in kompleksnejši. Imajo namreč drugačno izhodišče (pogled do zunaj na noter), vključevati morajo potrebe končnih kupcev, nove tehnologije, nove stare (IT) ponudnike, potreben je še močnejši angažma notranjih poslovnih nosilcev, predvsem pa pričakovanja končnih učinkov in vrednosti so še večja. Kako vse to obvladovati, da bodo zadovoljni vsi deležniki in da bo projekt poleg tega še pravočasno izveden, saj so roki (time to market) prav tako vse krajši.

Komu je delavnica namenjena?

 • Vodjem digitalnega poslovanja in vodjem IT
 • Projektnim vodjem zadolženim za digitalne ali IT projekte
 • Poslovnim nosilcem, ki so prejemniki rezultatov digitalnih projektov
 • Poslovnim analitikom, ki sodelujejo v digitalnih in IT projektih
 • Ponudnikom digitalnih in IT rešitev

Zakaj te delavnice zares ne smete zamuditi:

 • Ker je preventiva boljša kot kurativa, predvsem pa manj stane.
 • Ker želite ustvariti pogoje za maksimiziranje poslovnih učinkov projektov in vrednosti za vaše kupce.
 • Ker se želite izogniti težavam med izvedbo projekta, dodatnim obremenitvam udeležencev in zamudam.

Kratek opis delavnice (vsebina):

Najprej bomo postavili temelje razumevanja digitalnega poslovanja in uspešnega projektnega dela (klasičnih in agilnih metodologij) ter ju povezali. Temelje bomo nadgradili z modeli in tehnikami, ki so pomembne za dobro pripravo digitalnih projektov (BACCM, Design Thinking, Digitalni Projektni Canvas, Value management). Nadaljevali bomo s pregledom vloge, zadolžitev in odgovornosti naročnika in ponudnikov digitalnih rešitev s ciljem izboljšati njihovo sodelovanje. Sledili bodo napotki izvedbe digitalnih projektov in za zaključek še, kako preveriti dosežene vrednosti in poslovne učinke, ki smo jih pred tem definirali v poslovnem primeru (business case) digitalnih projektov.

Metode dela (potek dela):

Delo bo potekalo v interaktivni razpravi na podlagi izhodišč predavatelja, njegovih izkušenj iz digitalnih in klasičnih IT projektov. Udeleženci bodo lahko pri tem ali na koncu izpostavili svoje izkušnje, konkretne primere in izzive ter za njih dobili konkretne napotke, kako jih obvladovati. Na podlagi posredovanih vzorcev dokumentov uspešne priprave in izvedbe projekta, pa bomo izvedli tudi nekaj vaj.

Povezane kompetence

 • Videti širšo sliko
 • Znati predvideti in preprečiti nastanek problemov
 • Kako bolje sodelovati kljub različnimi izhodišči in motivi razumeti potrebe kupcev
 • Projektno delo (klasično in agilno)

Predavatelj

Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenija, team leader pri Digital42, digitalni strateg, skrbnik priprave digitalnih programov in izvedbe digitalnih projektov.
Aleš kot digitalni strateg pomaga podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, katere osrednje mesto predstavljajo prav digitalni projekti. Prav tako ima več kot 20 let poslovnih in projektnih izkušenj na področjih prenove strategij, izvajanja sprememb poslovanja, poslovnega analiziranja, vodenja ključnih projektov preobrazbe organizacij, skrbnika izvedbe digitalnih in IT projektov.

Trajanje 

Delavnica traja  6 šolskih ur.

Cena

290 EUR + 22% DDV.

Delavnice se lahko po znižani ceni udeležite tudi v sklopu Osnovnega modula IIBA šole poslovno analitičnih pristopov.

Prijava

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca na desni strani, ali na elektronski naslov: katarina.veselic@slovenia.iiba.org.

Ostale informacije

Delavnico lahko izvedemo tudi pri vas interno s celotnim vašim timom, na primeru vašega projekta. Pregledamo lahko tudi vaše že izdelane dokumente in podamo drugo mnenje. Lahko pa vam jih pomagamo izdelati po načelu »učenje z delom«, tako naročnikom, kot izvajalcem, ali pa obema skupaj.