Oblikovanje digitalne strategije

Cilji usposabljanja:

Spoznali boste zakaj se je sploh potrebno ukvarjati z digitalno strategijo, kako jo pravilno razumeti, kako zastaviti pripravo in njeno izvedbo ter spremljanje. Kako je digitalna strategija povezana s poslovno strategijo, z digitalnim poslovanjem in digitalno preobrazbo. Kje naj se nahaja digitalna strategija in kateri so njeni ključni elementi.

Po usposabljanju boste lahko začeli s pripravo digitalne strategije oziroma, če boste sodelovali z zunanjimi strokovnjaki, boste vedeli kaj od njih zahtevati. Na pot se boste podali tudi z opozorili na izzive oblikovanja in uresničevanja digitalne strategije ter z napotki, kako jih uspešno obvladati.

Vsebina

  • Temelji razumevanja poslovnih strategij
  • Temelji razumevanja digitalnih strategij
  • Oblikovanje digitalne strategije
  • Sestavni elementi digitalne strategije
  • Načrt izvedbe digitalne strategije
  • Izzivi priprave in izvedbe digitalne strategije ter kako jih obvladati

Komu je usposabljanje namenjeno:

  • Predsednikom uprav, direktorjem, članom uprav
  • Vodjem digitalne poslovne preobrazbe (transformacije)
  • Vodjem poslovnih oddelkov
  • Vsem tistim, ki sodelujejo pri oblikovanju poslovnih in digitalnih strategij.

 Predavatelj

Aleš Štempihar CXO certificiran manager digitalne poslovne preobrazbe
Predsednik IIBA Slovenija, team leader pri Digital42, digitalni strateg, skrbnik priprave digitalnih programov in izvedbe digitalnih projektov.
Aleš kot digitalni strateg pomagala podjetjem pri pripravi digitalne strategije in roadmap-a njene izvedbe, katere osrednje mesto predstavljajo prav digitalni projekti. Prav tako pa ima več kot 20 let poslovnih in projektnih izkušenj na področjih prenove strategij, izvajanja sprememb poslovanja, poslovnega analiziranja, vodenja ključnih projektov preobrazbe organizacij, skrbnika izvedbe digitalnih in IT projektov.

 Ostale informacije

Usposabljanje je primerno za interno izvedbo z vašim konkretnim primerom.