Modeliranje odločitev

Cilji usposabljanja:

Izvajanje poslovnih procesov je v veliki meri odvisno od odločitev, ki jih sprejemamo v določenih korakih. Odločitve so lahko posledica »občutka«, »notranjega čuta« ali pa so narejene po skrbno izbranem načinu z upoštevanjem določenih izhodišč, zgodovine in napovedi.

Modeliranje odločitev nas bo popeljalo skozi načine, kako se sploh odločamo, kako si postavljamo pravilna vprašanja, na katere moramo podati odločitev ter kako poiskati možne poti – scenarije – ki so potem potencialno nadaljevanje po naši odločitvi. V osnovi se v odločitvah upošteva znanje, zgodovinske podatke ter morebitne napovedi za naprej, dodatno lahko tudi že podrejene odločitve na nižjih nivojih.

Delavnica / usposabljanje nas bo vodilo skozi vprašanja kot so:

 • Kje v procesu se odločamo?
 • Zakaj se odločamo?
 • Kdo se odloča?
 • Kako se odloča?
 • Kaj naredimo po tem, ko se odločimo?
 • Kako spremljamo pravilnost?
 • Kako se kaj novega naučimo?

Vsebina:

Udeleženci bodo tekom praktičnih vaj na delavnici / usposabljanju sledili toku procesa skozi nekaj tipičnih odločitvenih točk ter spoznavali načine in tehnike za definiranje odločitev – torej modeliranja odločitev. Spoznali bodo osnove odločitvenih tabel in odločitvenih dreves, dotaknili pa se bomo tudi vse bolj aktualne teme strojnega učenja in prediktivne analitike, ki v proces odločanja prinaša digitalne elemente, s katerimi se človek težko kosa in meri. Na koncu usposabljanja bi moral vsak udeležencev samostojno znati pripraviti preprosto odločitveno tabelo ter poznati možnosti, kjer lahko danes digitalna revolucija (IoT, BigData, ML, AI,…) pomaga izboljšati odločitve in s tem povečati uspešnost in učinkovitost podjetja.

Komu je usposabljanje namenjeno:

 • Vodjem digitalne poslovne preobrazbe (transformacije)
 • Vodjem IT
 • Produktnim skrbnikom
 • Podatkovnim analitikom
 • Poslovnim analitikom
 • Projektnim vodjem zadolženim za AI in BI projekte
 • Vodjem oddelkov in odločevalcem

Predavatelj:

Andrej Guštin, kot svetovalec in zunanji sodelavec je že od leta 2000 aktivno udeležen na projektih prenove poslovnih procesov kot strokovni svetovalec s področja poslovne analize in upravljanja poslovnih procesov. Strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov ter v analizo in razvoj izdelkov, programskih rešitev ali novih storitev. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 100 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji sodelavec z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.

 Ostale informacije

Usposabljanje je primerno za interno izvedbo z vašim konkretnim primerom.